شماره های پیشین

فراخوان همکاری با هم محله

ويژه نامه «هم محله» روزنامه اصفهان زيبا، از تمامي شهروندان و علاقه مندان دعوت مي كند به عنوان خبرنگار افتخاري اين ويژه نامه، موضوعات و سوژه هاي خاص محلات و مناطق خود را براي ما ارسال كنند تا براي چاپ در هم محله، از آنها گزارش تهيه شود.
همچنين «هم محله» آمادگي دارد تصاوير تاريخي كه به نوعي نشاندهنده هويت محلات يا مناطق اصفهان است را به همراه توضيحي كوتاه درباره آن، با نام ارسال كننده به چاپ برساند.

 كسب اطلاعات بيشتر

تماس با شماره 32218182 داخلی 207

ارسال سوژه ها و تصاوير خود را به isf.ham.mahale@gmail.com ارسال نمایید